Hotely potrebujú zamestnancov

V dnešnej dobe sú asi jednohlasne najviac žiadaní dobrí programátori a IT technici. Odbor to totiž vôbec nie je ľahký, a aj keď je každoročne mnoho študentov, ktorí tento odbor vyštudujú ale nevenujú sa mu ďalej. Podobne na tom sú však niektoré hotely na Slovensku. Rozhodne ich je viacero, pretože stále viac a viac hotelov dáva hore pracovné ponuky ohľadom hľadania nového personálu. V dnešnej dobe však aj tak mnoho ľudí chodí na stredné školy ako je hotelová a úspešne ju aj vyštudujú, rovnakí problém tu však je aj ako pri IT odboroch. Nikto sa po skončení strednej školy nepoberá tým smerom, ktorý vyštudoval.

Potreba zamestnancov v hoteloch

Hotely tak prirodzene dávajú hore nové a nové pracovné ponuky, čím sa snažia nalákať zamestnancov pre svoj hotel. V niektorých prípadoch je však problém v tom, že veľa kuchárov sa skôr usadí v normálnych reštauráciách, ako keby malo ísť za prácou do hotelu. Podobne je to aj s čašníkmi, ktorí radšej zavítajú do barov a rôznych podnikov pre lepší plat a podmienky. I keď sa niektoré hotely snažia zvyšovať platové podmienky a prilákať tak viacero zákazníkov, nedarí sa. Niektoré hotely nemajú na to však ani podmienky, aby takéto niečo vôbec mohli umožniť. Ľudia si tak hľadajú radšej lepšie platenú prácu niekde inde. Najväčší problém Slovenska však bude v tom, že v hoteloch im nemôžu ponúknuť také platy, ako to dokážu napríklad v susednom Rakúsku. Ľudia, ktorých to baví, si tak radšej za prácou pocestujú, aby mali viacero peňazí, ako keby mali ostať na Slovensku. V tomto ohľade Slovensko zaostáva vo všetkých druhoch prác, oproti väčšine štátom Európy. Hotely tak niekedy môžu robiť poriadne veľké zmeny, navýšiť plat aj o 50-100€, musíte aj vy uznať, že 800€ na Slovensku, je celkom nič oproti 1400€ v susednom Rakúsku.

Málo zamestnancov v hoteloch tak často ani nie je problém nekvality hotela, ale skôr nekvalita pracovných podmienok na území Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi vo svete.