Slovensko nie sú len Tatry a Bratislava nie je jediným mestom v krajine. Tak nejako by mohol znieť slogan kampane, ktorá by mala za cieľ pritiahnuť ľudí do regiónov, ktoré sa úplne často neobjavujú v turistických sprievodcoch.

Nitra historická

Keď sa povie Nitrianske kniežactvo, ľudia si predstavia okamžite bohatú históriu, v ktorej hrajú hlavnú úlohu rytieri na čele Pribinu v 9. storočí. V erbe Nitrianskeho samosprávneho kraja sa objavuje rytier celý, do erbu Nitry samotnej sa “zmestila” už len obrnená ruka samotná.

V niektorých mestách sa občas stane, že hoci boli slávne v dávnej minulosti, potom akoby zaspali. Na Slovensku tak nájdete obce so starodávnym kostolom, do ktorého sa zmestí tisíc ľudí, ale už nič iné. Je tomu tak preto, že niektoré mestá jednoducho zaspali dobu. To však nie je prípad Nitry, tá mala svoje miesto na mape.

Nitra kultúrna

Divadelná Nitra je názov medzinárodného festivalu, ktorý sa každoročne uskutočňuje v Divadle Andreja Bagara. Táto scéna však nie je v meste jedinou. Nájdete tu aj bábkové divadlo, krásnu scénu Starého divadla a mnoho ďalšej kultúry.

V meste žije niekoľko tisíc študentov z oboch univerzít – Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa – a tí taktiež určujú kultúrny ráz mesta. Nájdete tu skvelý filmový klub pri UKF, množstvo hudobných festivalov, či hudobný klub Nová pekáreň, ktorý nadviazal na tradíciu legendárneho klubu Stará pekáreň.

Nitra dynamická

Ak je na Slovensku výrazný rozdiel medzi východom a západom v ekonomickom či inom rozvoji, Nitra sa môže tešiť, že jednoznačne patrí k západu. Práve s ekonomickým rozvojom často (alebo vždy?) súvisí aj rozvoj služieb. Keď sa pozrieme na Nitru z tohto pohľadu, tak možno povedať, že sa mestu celkom jednoznačne darí.

Ubytovacie služby dopĺňajú služby reštauračné, a tu je celkom silno cítiť prítomnosť maďarskej menšiny. Kuchyňa je výrazná a chutná, s množstvom zeleniny. Nitrianske reštaurácie vám s radosťou poskytnú ten pravý mix – najlepšie z oboch kuchýň, slovenskej aj maďarskej.