Práce ohľadom hotelov

Každý hotel je sám o sebe veľká starosť. Keď si nejaký investor založí hotel, a rozhodne sa ho vlastniť, musí okolo neho zaobstarať mnoho vecí. Okrem vybavenosti samotného hotela musí myslieť aj na pracovníkov. Nebudeme teraz rátať samostatných robotníkov, ktorý hotel postavili, ale ľudí, ktorí priamo v hoteli pracujú, či ich práca súvisí nejako inak s hotelovými službami.

Okolo hotela je veľké množstvo práce

Zo začiatku asi najdôležitejšie je zamestnať personál. Či už je to recepčná, nejaký tí sluhovia a pod., všetko sú to investície do pracovných pozícií, ktoré každý dobrý hotel bezpochyby potrebuje. Ak má takýto hotel sluhov i recepčných, treba tu nejakú súkromnú bezpečnostnú službu (SBS), ktorá sa bude pravidelne meniť ako vo dne tak i v noci, teda jeden človek na takúto prácu stačiť nebude. V každom dobrom hoteli je aj nejaká kuchyňa, a do kuchyni treba rovnako tak personál. Kuchárov, hlavného šéfkuchára, pomocníkov a čašníkov. A keďže niektoré kuchyni, teda aspoň ich služby fungujú nonstop, tak aj tu treba rozmýšľať o viacerých ľuďoch, ktorí tú budú fungovať. Ďalej je potreba myslieť aj na takých ľudí ako sú či už údržbári alebo upratovačky. Všetci títo ľudia neodmysliteľne patria k fungovaniu správneho a dobrého hotela. Niekedy však aj tvrdo pracujúcim zamestnancom zákazníci poriadne dokážu zavariť. Ľudia aj napriek tomu, že sú tie najviac inteligentné stvorenia na zemi, dokážu po sebe zanechať

“pekne” hnusnú špinu a skutočne nie je divu, že sa niektorým ľuďom potom zdvíha žalúdok. Najviac si to tak odnesú zamestnanci, ktorí sa starajú o správu jednotlivého hotela. Aj toto však udáva na celkovej kvalite hotela, že akým spôsobom sa dokážu zamestnanci vysporiadať problémy, do ktorých ich dostanú zákazníci. Aj podľa týchto kritérií sa potom líši lepší hotel od najlepšieho.

V konečnom dôsledku tak aj správny výber zamestnancov pre hotel, môže byť kľúčovým pri cieľovom hodnotení daného hotela.