Po zmene režimu v roku 1989 sme na Slovensku zaznamenali postupný prerod na trhovú ekonomiku. Kritickému oku sa môže tento proces javiť ako veľmi zdĺhavý a možno príliš pomalý. Pravdou však je, že nakoniec sme sa dopracovali do situácie, keď stále viac (hoci nie všade) platí slávne: “Náš zákazník, náš pán.” A pozitívne zmeny sa prirodzene dotkli aj hoteliérstva.

S nostalgiou sledujeme služby, aké boli poskytované v období prvej Československej republiky. Na historických fotografiách a vo filmoch pre pamätníkov pozeráme na prekvitanie elegancie a úcty k hosťom. A nemožno si nevšimnúť gráciu, s ktorou aj hostia pristupovali k personálu.

Obdobie druhej svetovej vojny rozvoju hotelových služieb žiadnym spôsobom nepomohlo. Nedostatok na jednej strane spolu s prenasledovaním majiteľov určite nemohol pozitívnym spôsobom prispieť ku kvalite služieb a ponuke služieb hotelov na Slovensku. Len zopár z nich tento tlak ako-tak prežilo, aby potom prišla ďalšia facka.

Nástup komunizmu znamenal postupné znárodnenie hotelov a ubytovacích zariadení – v podstate tak ako všetkého v ekonomike a národnom hospodárstve. Tu sa názory na služby občas rôznia a nájdu sa ľudia, ktorí hovoria, že služby v tomto čase boli úplne v poriadku, alebo dokonca na vyššej úrovni než dnes. Necháme len na vás, aby ste si názor vytvorili sami.

Jednou z výhod centrálne riadenej ekonomiky možno nájsť v tom, že nereagovala na trh. Hotelové služby sa nekoncentrovali len na veľké mestá, resp. nereagovali na dopyt. Naopak, centrálne riadenie dbalo na to, aby väčšie aj menšie mestá mali služby k dispozícii a takto dopyt viacmenej vytvárali. Nemuseli ste sa báť cestovať nikam, lebo v každom menšom mestečku bolo možné nájsť hotelové služby, ktoré sa v ich kvalite príliš nelíšili a spĺňali centrálne stanovené normy.

Rok 1989 a následné zmeny, ktoré priviedli majetok znovu do súkromných rúk spôsobili isté šoky na trhu. Istou obeťou boli aj niektoré ubytovacie zariadenia, o ktoré už jednoducho nebol záujem a už za nimi nestála podporujúca vláda. Hotely začali reagovať na trh a reálny záujem.